Przedmiot zamówienia Roboty budowlane w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Termin składania ofert 2021-02-25 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.68.2020
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych
image_pdfimage_print

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich. Drogę kołowania na terenie Lotniska Depułtycze Królewskie należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz przepisami ICAO Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Roboty budowlane obejmują zakres określony w Projekcie budowlanym jako ETAP II : 1) Branża drogowa: a. Roboty przygotowawcze, b. Roboty ziemne, c. Nawierzchnia drogi kołowania, d. Stała organizacja ruchu, e. Humusowanie. 2) Sieć kanalizacji deszczowej: a. Roboty ziemne, b. Roboty instalacyjne, c. Zbiorniki odparowujące, 3) Branża elektryczna: a. Dostawa, montaż opraw oświetleniowych oraz integracja z istniejącym systemem nawigacyjnym, b. Kanalizacja kablowa. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera kompletna dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1.

Załączniki

1_BRANŻA DROGOWA 8,54 MB (zip) Pobierz załącznik
1_PZT_PB 4,93 MB (zip) Pobierz załącznik
2.1_DROGI 11,54 MB (zip) Pobierz załącznik
2.1_DROGI_PB 5,67 MB (zip) Pobierz załącznik
2.2_ELEKTRYKA 7,68 MB (zip) Pobierz załącznik
2.2_ELEKTRYKA_PB 2,25 MB (zip) Pobierz załącznik
2.3_SANITARNA 11,80 MB (zip) Pobierz załącznik
2.3_SANITARNA-PB 3,81 MB (zip) Pobierz załącznik
2_BRANŻA ELEKTRYCZNA 5,85 MB (zip) Pobierz załącznik
3_BRANŻA SANITARNA 15,31 MB (zip) Pobierz załącznik
Informacja dla Wykonawców 522,60 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja SIWZ_01_02 661,97 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja SIWZ_11_01 419,39 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja SIWZ_14_01 1,09 MB (pdf) Pobierz załącznik
Odpowiedź na odwołanie 6,48 MB (pdf) Pobierz załącznik
odwołanie papier firmowy.T 420,62 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu 88,35 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01_02 34,77 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 39,37 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_14_01 57,54 KB (pdf) Pobierz załącznik
Przedmiar robot 1,80 KB (pdf) Pobierz załącznik
Przedmiar robot 44,63 KB (xlsx) Pobierz załącznik
Pytania 1 2,11 MB (pdf) Pobierz załącznik
SIWZ 473,60 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 do SIWZ 86,86 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3 – wzór umowy 611,90 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 6 do Oferty_ MODYFIKACJA 17,23 KB (docx) Pobierz załącznik
Zawiadomienie o wniesienu odwolania 422,92 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja treści SIWZ_4 243,28 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_17_02_2021 21,79 KB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 17_02_2021 555,58 KB (pdf) Pobierz załącznik
10 inf. z sesji otw. ofert 196,89 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze oferty 422,92 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyniku zamówienia 97,29 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:PWSZ w Chełmie
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyDZP
  • Stanowisko:

Rejestr zmian