Inne

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie za rok 2023 r. – Pobierz

Zarządzenie nr 83/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – Pobierz

Zarządzenie nr 71/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 na kierunku Położnictwo – Pobierz

Uchwała nr 1/CLXVII/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na kierunek Położnictwo studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 oraz 2024/2025 – Pobierz

Zarządzenie nr 60/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2025 r. – Pobierz

Uchwała nr 3/CLXVI/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 26 czerwca 2023 r.  w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2024/2025 – Pobierz

Uchwała nr 4/CLXVI/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego – Pobierz

Uchwała nr 5/CLXV/2023 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/CLX/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2023/2024 (z późn. zm.) Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie za rok 2022 – Pobierz

Uchwała nr 6/CLXII/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/CLX/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2023/2024 – Pobierz

Uchwała nr 2/CLXI/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Mechanika i budowa maszyn na rok akademicki 2022/2023 oraz 2023/2024 – Pobierz

Uchwała nr 1/CLX/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2023/2024 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 55/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie Znaku graficznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 52/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad wykorzystywania godła Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – PobierzZałącznik

 

Uchwała nr 1/CLIX/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 2/CL/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2022/2023 (z późn. zm.) – Pobierz

 

Uchwała nr 2/CLIX/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały nr 1/CLII/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Dietetyka i żywienie zbiorowe – studia pierwszego stopnia oraz na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 42/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 29/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – PobierzInstrukcja Sanitarna

 

Uchwała nr 5/CLVII/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego – Pobierz

 

Uchwała nr 4/CLVII/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/CL/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2022/2023 – Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2021 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 – PobierzZałącznik

 

Zarządzenie nr 10/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 6 lutego 2022 r. – Pobierz

 

Zarządzenie nr 110/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 97/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 89/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie Procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – PobierzZałącznik

 

Zarządzenie nr 88/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Chełmie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 87/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres 2016 – 2021 – PobierzArkusz

 

Zarządzenie nr 78/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 77/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2025 r. – Pobierz

 

Zarządzenie nr 66/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Uchwała nr 1/CLII/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Dietetyka i żywienie zbiorowe – studia pierwszego stopnia oraz na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023 – Pobierz

 

Uchwała nr 3/CL/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego – Pobierz

 

Uchwała nr 2/CL/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2022/2023 – Pobierz

 

Uchwała nr 1/CL/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/CXLII/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2021/2022 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – Pobierz

 

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – Pobierz

 

Uchwała nr 110/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lutego 2021 r. – Pobierz / Załącznik – Opinia

 

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 110/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zasad ewidencji i funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich – Pobierz

 

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych (z poźn. zm.)  – Pobierz

 

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z  dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 95 /2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 września 2020 r.w sprawie zmiany Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2020 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 94/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów  w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 91/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad kształcenia prowadzonego w sposób zdalny – Pobierz

 

Zarządzenie nr 77/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – Pobierz, Załącznik do zarządzenia w wersji edytowanej – Pobierz.

 

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo – Pobierz

Zarządzenie nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 100/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych – Pobierz

 

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych – Pobierz

 

Zarządzenie nr 49/2020 Rektoa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Uchwała nr 2/CXLII/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad korzystania na odległość, monitoringu jakości zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się w okresie zagrożenia COVID-19 – Pobierz

 

Uchwała nr 2/CXLI/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich – Pobierz

 

Zarządzenie nr 23/2020 Rektorat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 – Pobierz / Pobierz załącznik

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Pańswowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2019  – Pobierz

 

Uchwała nr 1/CXXXVIII/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo – Pobierz  Program studiów

 

Uchwała nr 2/CXXXVIII/20 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/XCCCIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021 – Pobierz

 

Sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie i rozliczenie tych środków finansowych w ramach budżetu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – stan od 01.01.2021 do 30.12.2021r. – Pobierz

Sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie i rozliczenie tych środków finansowych w ramach budżetu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – stan od 01.01.2020 do 30.12.2020r. – Pobierz

Sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie i rozliczenie tych środków finansowych w ramach budżetu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – stan od 01.01.2019 do 30.11.2019r. – Pobierz

 

Uchwała nr 1/CXXXVI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie Strategii Uczelni na lata 2019-2025 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 85/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Polityki Jakości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Uchwała nr 3/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego – Pobierz

 

Uchwała nr 2/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021 – Pobierz

 

Uchwała nr 2/CXXXI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych – Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 88/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszch absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do celów umarzania kredytów studenckich – Pobierz

 

Zarządzenie nr 87/2018 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Nnauczyciela Akademickiego  PWSZ w Chełmie – Pobierz

 

Uchwała nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 – Pobierz

 

Uchwała nr 7/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego – Pobierz

 

Zarządzenie nr 52/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 – Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2017 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2016 – Pobierz

 

Zarządzenie nr 37/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Uchwała 3/2016 Komisji Konkursowej z dnia 15 marca 2016r,w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na funkcję Prorektora właściwego do spraw studenckich Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  – Pobierz

 

Ogłoszenie o konkursie na funkcję  Prorektora właściwego do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej Konkursu na funkcję Prorektora właściwego do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2015 – Pobierz

 

Komunikat w sprawie wyboru Prorektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Komunikat w sprawie wyboru Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Komunikat w sprawie sporządzenia rejestru kandydatów w wyborach Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Komunikat w sprawie organizacji wyborów Prorektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Komunikat w sprawie organizacji wyborów Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Komunikat w sprawie wyników wyborów członków Kolegium Elektorów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2014 – Pobierz
Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku  w sprawie wysokości opłat za  usługi edukacyjne  na studiach stacjonarnych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie  – Pobierz

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2013 – Pobierz

 

Uchwała w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pobierz

 

Załączniki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 1,60 MB (pdf) Pobierz załącznik
sprawozdanie_urss 333,87 KB (pdf) Pobierz załącznik
uchwala_1_cxxxvi_2019 2,73 MB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwala_nr_2_CXXXIII_2019 4,71 MB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwala_nr_3_CXXXIII_2019 1,04 MB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwała 2-cxxi-2019 473,69 KB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwała nr 1 program studiów Pielęgniarstwo II stopnia 249,41 KB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwała_2_CXLI_2020 2,12 MB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwała_2_cxxxviii_20 3,23 MB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwała_2cxlii 2,80 MB (pdf) Pobierz załącznik
Zal_do_Zarzadzenia_nr_77_2020 17,31 KB (docx) Pobierz załącznik
Zarzadzenie_74_2020 713,74 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarzadzenie_75_2020 695,73 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarzadzenie_77_2020 1 005,44 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_4_2021 248,73 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_23_2020 498,61 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_23_2020_e-learning_załącznik 17,53 KB (docx) Pobierz załącznik
Zarządzenie_29_2020 840,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_49_2020 886,86 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_50_2020 1,33 MB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_91_2020 406,26 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_94_2020 750,08 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_99_2020 541,06 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_100 201,04 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_104 313,85 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_104_2020_zm 480,44 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_11_2021 1,60 MB (pdf) Pobierz załącznik
Zarządzenie_95_2020 158,96 KB (pdf) Pobierz załącznik
Oświadczenie_kz_2020 717,26 KB (pdf) Pobierz załącznik
PKA_Opinia w sprawie oceny programowej 2,74 MB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwała_PKA 417,24 KB (pdf) Pobierz załącznik
Uchwala_1_152 2,54 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:15/05/2019
  • UdostępniającyMariusz Maciuk
  • Stanowisko:

Rejestr zmian