Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych, z dniem 16 maja 2022 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zmieniła nazwę na: „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie”

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie została powołana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Dz. U. Nr 79, poz. 839).

Zasady funkcjonowania Uczelni określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

W chwili obecnej, Uczelnia prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Matematyka stosowana
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika
 • Filologia słowiańska translatoryczna
 • Filologia angielska
 • Stosunki międzynarodowe
 • Rolnictwo
 • Dietetyka i żywienie zbiorowe
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Elektrotechnika
 • Budownictwo
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:08/05/2019
 • UdostępniającyMariusz Maciuk
 • Stanowisko:

Rejestr zmian