Administracja Uczelni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
22- 100 Chełm
ul. Pocztowa 54

Biuro Rektora
mgr Agnieszka Ogrodnik
ul. Pocztowa 54, pok. nr 101, tel. 82 565 88 95, fax. 82 565 88 94
e-mail: rektorat@panschelm.edu.pl

Sekretariat Prorektorów
mgr, inż. Edyta Bronisz
ul. Pocztowa 54, pok. nr 102, tel. 82 565 09 48

Kanclerz
dr Jacek Kosiński
ul. Pocztowa 54, pok. nr 113, tel. 82 565 54 11
e-mail:kanclerz@panschelm.edu.pl

Sekretariat Kanclerza / Kancelaria Uczelni
mgr Anetta Szczepaniuk
ul. Pocztowa 54, pok. nr 112, tel. 82 562 10 16

Dział Kadr
Kierownik Działu: dr inż. Rafał Kornas
ul. Pocztowa 54, pok. nr 107-108, tel. 82 565 88 85
e-mail: kadry@panschelm.edu.pl

Dział Kwestury
Kwestor: mgr Dorota Morawska
ul. Pocztowa 54, pok. nr 111, tel. 82 565 60 33, fax 82 565 69 02
e-mail:kwestura@panschelm.edu.pl

Dział Pomocy Materialnej Studentom
Kierownik Działu: mgr Monika Kańska
ul. Pocztowa 54, pok. nr 202 tel. 82 562 06 20

Dział Toku Studiów
Kierownik Działu: mgr Wiesław Dziubiński
ul. Pocztowa 54, pok. nr 203, tel/fax 82 564 03 01

Dział Obsługi Prawnej
Kierownik Działu: mgr Joanna Czyżma-Domańczyk
ul. Pocztowa 54, pok. nr 106, tel. 82 565 39 99

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Grzegorz Gontarz
ul. Pocztowa 54, pok. nr 106, tel. 665 170 003

Dział Promocji
Kierownik Działu Promocji: mgr Aneta Klajnert
ul. Pocztowa 54, pok. nr 204, tel. 82 562 06 15

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Kierownik Działu: mgr Janusz Wronka
ul. Pocztowa 52, pok. nr 206, tel. 82 562 06 22

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik Działu: mgr Magdalena Nowicka
ul. Pocztowa 54, pok. nr 205, tel. 82)564 04 56

Biuro Wniosków i Projektów
Kierownik Działu: mgr Elżbieta Czmielewska
ul. Pocztowa 54, pok. nr 210, tel. 82 562 06 02

Biuro Karier Żak
dr Iwona Surowiec
ul. Pocztowa 54, pok. nr 209, tel. 82 564 03 59

Centrum Informatyczne
Kierownik Centrum: mgr Dariusz Huszcz
ul. Pocztowa 54, tel. pok. nr 003, 82 564 37 22

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Marcin Oskierko
ul. Pocztowa 54, pok. nr 201, tel. 82 562 06 21

Dział Praktyk Studenckich
Kierownik Działu: dr inż. Jacek Cymerman
ul. Pocztowa 52, pokój 13, tel. 82 562 06 01

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.Poż
mgr Grzegorz Drewniak
ul. Wojsławicka 8, email: bhp@panschelm.edu.pl

Centrum Lotnicze:
tel. 82 564 00 28

 • Dyrektor Centrum Lotniczego / Kierownik Odpowiedzialny
  mgr inż. Łukasz Puzio
 • Z-ca Dyrektora Centrum Lotniczego
  mgr Anna Oskierko

Ośrodek Kształcenia Lotniczego:
tel. 82 564 00 28

 • Kierownik Szkolenia ATO
  mgr inż. Grzegorz Lenart
 • Z-ca Kierownika Szkolenia ATO / Asystent Kierownika ds. Bezpieczeństwa
  inż. Grzegorz Krawczuk
 • Kierownik Szkolenia CTO
  mgr Ewa Dziedzicka

Kierownik ds. Monitorowania Zgodności / Kierownik ds. Bezpieczeństwa /Kierownik Jakości
mgr inż. Zbigniew Smutek
tel. 82 564 00 28

Organizacja Szkolenia Personelu Technicznego wg PART 147
Kierownik Szkolenia inż. Katarzyna Komadowska
tel. 82 565 77 00

Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO)
Kierownik CAMO mgr inż Andrzej Szarubka
tel. 82 564 00 28

Organizacja Obsługowa (AMO)
Szef Techniczny inż. Adrian Nafalski
tel. 82 564 00 28

Administratorzy Obiektów:

 • mgr Tomasz Kukor: ul. Wojsławicka 8, Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej Depułtycze Nowe
 • mgr Mariusz Bandzul: ul. Pocztowa 54 Budynek C, pok. nr 106
 • mgr inż. Zbigniew Rostecki: Dom Studencki, ul. Nowy Świat 3
 • mgr Paweł Barański: Centrum Studiów Inżynierskich, Depułtycze Królewskie 55
 • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:13/05/2019
 • UdostępniającyMariusz Maciuk
 • Stanowisko:

Rejestr zmian