Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nazwa skrzynki e-Doręczenia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie:
AE:PL-99580-84987-WADTH-24

Dopuszczalne formaty plików to: .txt, .ppt, .rtf, .docx, .png, .gzip, .xsd, .jp2, .dgn, .dxf, .dwg, .XMLenc, .ASIC, .rng, .xsl, .xslt, .pdf, .xls, .xlsx, .svg, .7Z, .xps, .pptx, .wav, .m4a, .gz, .html, .xhtml, .odt, .csv, .mp3, .mpeg4, .ods, .jpg, .avi, .ogg, .gml, .geotiff, .odp, .jpeg, .mpg, .ogv, .doc, .tif, .mpeg, .zip, .tiff, .mp4, .tar, .xades, .cades, .css, .dwf, .pades, .tsl, .xmlsig, .xml.

Maksymalny rozmiar: 15 MB.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

 


W celu skorzystania z ESP Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/PWSZCHELM/SkrytkaESP


Akceptowalne formaty załączników to:

pdf, odt, rtf, ods, jpg, gif, tiff, txt, zip

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:15/05/2019
  • UdostępniającyMariusz Maciuk
  • Stanowisko:

Rejestr zmian