Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

 


W celu skorzystania z ESP Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/PWSZCHELM/SkrytkaESP


Akceptowalne formaty załączników to:

pdf, odt, rtf, ods, jpg, gif, tiff, txt, zip

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:15/05/2019
  • UdostępniającyMariusz Maciuk
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2022-05-30 @ 13:07:53 [aktualna wersja] przez Mariusz Maciuk
  • Zaktualizowane 2020-07-15 @ 12:01:05 przez Leszek Zadrąg