Opłaty

Zarządzenie nr 34/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PANS w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 33/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości kaucji za miejsce w Domu Studenckim PANS w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 32/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2024/2025 – Pobierz

Zarządzenie nr 31/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie od roku akademickiego 2024/2025 – Pobierz

Zarządzenie nr 30/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie od roku akademickiego 2024/2025 – Pobierz

Zarządzenie nr 29/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie od roku akademickiego 2024/2025 – Pobierz

Zarządzenie nr 19/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.) – Pobierz

Zarządzenie nr 72/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.) – Pobierz

Zarządzenie nr 69/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2023 z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 59/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.) – Pobierz

Zarządzenie nr 44/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2023/2024 – Pobierz

Zarządzenie nr 43/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 42/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 41/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 73/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.) – Pobierz

Zarządzenie nr 66/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 65/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 48/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2022/2023 – Pobierz

Zarządzenie nr 47/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 46/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 45/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 44/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.) – Pobierz

Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zwalniania z opłat za miejsce w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 58/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 57/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.) – Pobierz

Zarządzenie nr 56/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 34/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłaty rekrutacyjnej – Pobierz

Zarządzenie nr 36/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 37/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 39/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie w okresie wakacyjnym – Pobierz

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 rokuw sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiująych w Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłaty rekrutacyjnej – Pobierz

Zarządzenie nr 108/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 4/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ  w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów – Pobierz

Zarządzenie nr 37/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związanych z kształceniem na studiach w języku obcym na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 35/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia numer 23/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych – Pobierz

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych – Pobierz

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:16/05/2019
  • UdostępniającyMariusz Maciuk
  • Stanowisko:

Rejestr zmian