Przedmiot zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wadium 200.000,00 PLN
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2019-12-27 do 2020-07-31
Termin składania ofert 2020-02-13 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.68.2019
image_pdfimage_print

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową Budynku, w tym w szczególności: 1) W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne prace i pozyskać wszystkie niezbędne zgody, uzgodnienia, zezwolenia lub decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji budowy Budynku, w tym w szczególności: a) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, w tym opracowanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami – rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym; b) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją kosztorysową, w tym opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż – rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym; c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, d) pozyskanie mapy do celów projektowych, wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych, kalibracji mapy, niezbędnej niwelacji terenu jako podstawy opracowania dokumentacji projektowej; e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji; f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenie wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane; g) wykonanie ew. dodatkowych badań geotechnicznych w celu uszczegółowienia i potwierdzenia słuszności przyjętych założeń konstrukcyjnych Programu Funkcyjno Użytkowego oraz jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej; h) wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego zezwolenia na wycinkę kolidujących z rozwiązaniem drzew w przypadku zaistnienia kolizji; i) opracowanie projektu oznakowania nawierzchni; j) wykonanie przedmiarów robót; k) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – treść należy uzgodnić z Zamawiającym; l) wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami; m) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będą konieczne).

Załączniki

ZACZNI~2 81,16 KB (doc) Pobierz załącznik
ZACZNI~1 95,63 KB (doc) Pobierz załącznik
ZAL_7-~1 8,98 MB (zip) Pobierz załącznik
ZAL_6-~1 7,21 MB (zip) Pobierz załącznik
ZAL_3-~1 13,05 MB (zip) Pobierz załącznik
ZAL_1_~1 16,90 MB (zip) Pobierz załącznik
WNIOSE~1 47,06 KB (doc) Pobierz załącznik
WARUNKI 18,79 MB (zip) Pobierz załącznik
Zal_4-Badania_gruntu 4,66 MB (zip) Pobierz załącznik
ZAL_5-~1 3,35 MB (zip) Pobierz załącznik
ZACZNI~1 725,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
ZACZNI~4 725,13 KB (pdf) Pobierz załącznik
ZACZNI~2 726,46 KB (pdf) Pobierz załącznik
ZACZNI~3 721,07 KB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 2 9,82 MB (pdf) Pobierz załącznik
SIWZ 18,12 MB (pdf) Pobierz załącznik
ZAL_2-~1 1,82 MB (zip) Pobierz załącznik
WNIOSE~1 1,50 MB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 4 856,87 KB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 3 642,72 KB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 3 (1) 4,60 MB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 1 2,59 MB (pdf) Pobierz załącznik
PROGRA~1 3,49 MB (pdf) Pobierz załącznik
OGŁOSZENIE 1,04 MB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja SIWZ 2 643,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
MODYFI~3 415,01 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja SIWZ 3 515,61 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja SIWZ 1,09 MB (pdf) Pobierz załącznik
OGOSZE~3 577,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGOSZE~1 77,48 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGE251~1 72,93 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGOSZE~2 143,75 KB (pdf) Pobierz załącznik
MO1617~1 72,87 KB (pdf) Pobierz załącznik
MODYFI~4 433,89 KB (pdf) Pobierz załącznik
JEDZ 84,60 KB (zip) Pobierz załącznik
INFORM~1 202,44 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:27/12/2019
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych