Przedmiot zamówienia Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie w roku akademickim 2020/2021
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia usługi społeczne
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2020-09-15 do 2021-01-31
Termin składania ofert 2020-09-23 00:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.48.2020
Kod CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
image_pdfimage_print

3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie roku akademickim 2020/2021 (37 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa o charakterze społecznym według załącznika XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do dyrektywy 2014/825/UE. 3.2 Wybrany Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy następujące dokumenty: kserokopie: dyplomu wraz z uprawnieniami, świadectwa pracy, bądź tez inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia. Dokumenty te Wykonawca poświadczy za zgodność z oryginałem. 3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (37 części). Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do OZP.

Załączniki

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 395,97 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – wzór 52,50 KB (doc) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3 – formularz cenowy i wykaz osób 131,00 KB (doc) Pobierz załącznik
OGŁOSZENIE 4,16 MB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 4 – oświadczenie – wzór 19,88 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 5a wzór umowy os. fizyczne Umowa zlecenia 277,30 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 5b – wzór umowy firmy 284,31 KB (pdf) Pobierz załącznik
Dane Pracowników zatrudnionych w ramach umowy cywilno-1 14,56 KB (docx) Pobierz załącznik
Oświadczenie zleceniobiorcy 2019 nowy wz├│r-1 45,00 KB (doc) Pobierz załącznik
Informacja z sesji otwarcia ofert 270,99 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze ofert 264,29 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:15/09/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych