Przedmiot zamówienia Ubezpieczenie statków powietrznych, odpowiedzialności cywilnej i OC instruktorów lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Termin składania ofert 2020-12-17 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.66.2020
Kod CPV 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66512000-2 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516200-2 Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej
image_pdfimage_print

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66.510000-8 (usługi ubezpieczeniowe). Dodatkowe kody: 66516200-2 (Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej) 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) 66512000-2 (usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych) 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty) 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. 3. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje: Część I – ubezpieczenie statków powietrznych i odpowiedzialności cywilnej 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora statku powietrznego; 2) Ubezpieczenie aerocasco; 3) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) członków załogi statku powietrznego; 4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lotniczej; Część II – ubezpieczenie OC instruktorów lotnictwa 1) Ubezpieczenie OC instruktorów lotnictwa; 4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia. 5. Część zamówienia finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Załączniki

Informacja z sesji otwarcia ofert 526,79 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja SIWZ 412,25 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 50,59 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze 553,50 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 34,13 KB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 1 602,47 KB (pdf) Pobierz załącznik
SIWZ 632,92 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zał. nr 5a – wzór umowy 401,27 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zał. nr 5b- wzór umowy 400,04 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załacznik nr 1d PWSZ 182,34 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik 1c PWSZ 19,44 KB (xlsx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1a – OPZ zad 1 382,17 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1b – OPZ zad 2 282,94 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – formularz oferty 75,00 KB (doc) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnieniu warunków 2021 69,50 KB (doc) Pobierz załącznik
Załącznik nr 4-Podstawy wykluczenia 46,50 KB (doc) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:PWSZ w Chełmie
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyDZP
  • Stanowisko: