Przedmiot zamówienia Dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2020-09-02 do 2020-12-02
Termin składania ofert 2020-09-10 00:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.46.2020
Kod CPV 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
image_pdfimage_print

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku
z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

Zakres zamówienia:

Zadanie nr 1 Zestawy eksperymentalne z termodynamiki

Zadanie nr 2 Aparatura pomiarowa

Zadanie nr 3 Aparatura kontrolno-pomiarowa

Zadanie nr 4 Zestaw testera do pomiarów parametrów czasowych wyłączników WN (wysokiego napięcia) i SN (średniego napięcia) wraz z zestawem przewodów pomiarowych

Zadanie nr 5 Zestaw aparatury łączeniowej z uwzględnieniem podzespołów elektronicznych

Zadanie nr 6 Urządzenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii rolnej, chemii organicznej z elementami biochemii oraz do Laboratorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

Zadanie nr 7 Wzorce wraz z konserwacją i kalibracją układów pomiarowych Aparatu do oznaczania zawartości siarki Antek Multitek by PAC model – VS, do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii rolnej, chemii organicznej z elementami biochemii

Zadanie nr 8 Wieczysta, sieciowa licencja edukacyjna na stanowiska oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD oraz manipulator 3D

Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z umową nr MNiSW/2020/237/DIR/DID
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Załączniki

03 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 50,50 KB (docx) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 263,79 KB (pdf) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY 34,23 KB (docx) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 16,92 KB (xlsx) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 4 – umowa wzór 310,03 KB (pdf) Pobierz załącznik
01 Ogłoszenie 7,24 MB (pdf) Pobierz załącznik
07 wyjaśnienia SIWZ 07.09.2020 1,88 MB (pdf) Pobierz załącznik
inf. z sesji otw. ofert 201,92 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze 1,03 MB (pdf) Pobierz załącznik
02 SIWZ 12,70 MB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o unieważnieniu 544,00 KB (pdf) Pobierz załącznik
ogł_wybor_cz_1 588,44 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Krzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko:Specjalista ds. Administracyjnych
  • Czas wytworzenia:02/09/2020
  • UdostępniającyKrzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych