Przedmiot zamówienia Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie lotniczych szkoleń teoretycznych dla studentów PWSZ w Chełmie – II edycja
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia tryb podstawowy art.275 ust.1
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo lubelskie
Powiat m. Chełm
Ulica Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2021-03-01 do 2021-06-01
Termin składania ofert 2021-03-09 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.15.2021
Kod CPV 80500000–9
image_pdfimage_print
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie lotniczych szkoleń teoretycznych dla studentów PWSZ w Chełmie w 2021 r. – II edycja

Zadanie nr 1  Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego z przedmiotu Oprzyrządowanie – zajęcia w ramach kursu ATPL(A)

Ilość godzin szkolenia: 8

 

Zadanie nr 2  Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego z przedmiotu Ocena kompetencji KSA100 – zajęcia w ramach kursu ATPL(A)

Ilość godzin szkolenia: 144

 

Zadanie nr 3  Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego z przedmiotu Ocena kompetencji KSA100 – zajęcia w ramach kursu CPL(H)

Ilość godzin szkolenia: 36

 

Zadanie nr 4  Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego z przedmiotu Kontrola masy i równowagi – zajęcia w ramach kursu FDL

Ilość godzin szkolenia: 30

 

Zadanie nr 5  Transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną – zajęcia w ramach kursu FDL

Ilość godzin szkolenia: 15

 

Zadanie nr 6  Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego z przedmiotu Oprzyrządowanie – zajęcia w ramach kursu CPL(H)

Ilość godzin szkolenia: 24

 

Zadanie nr 7  Ochrona- sytuacje awaryjne i nadzwyczajne – zajęcia w ramach kursu FDL

Ilość godzin szkolenia: 15

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa o charakterze społecznym według załącznika XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do dyrektywy 2014/825/UE.

Załączniki

01 Ogłoszenie 150,57 KB (pdf) Pobierz załącznik
02 SWZ 472,08 KB (pdf) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 194,12 KB (pdf) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – wzór 52,00 KB (doc) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 3 – wykaz osób 17,12 KB (docx) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 4 – oświadczenie – wzór 19,55 KB (docx) Pobierz załącznik
07 Załącznik nr 5 – projektowane postanowienia umowy 278,23 KB (pdf) Pobierz załącznik
08 Inf. z sesji otw. ofert 213,21 KB (pdf) Pobierz załącznik
09 Ogłoszenie – wybór oferty, unieważnienie 385,24 KB (pdf) Pobierz załącznik
10 Ogłoszenie o wyniku post. 114,28 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Krzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko:Specjalista ds. Administracyjnych
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyKrzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Rejestr zmian