Przedmiot zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich”
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia tryb podstawowy art.275 ust.1
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo lubelskie
Ulica Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2021-03-04 do 2021-04-30
Termin składania ofert 2021-03-15 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.19.2021
image_pdfimage_print
 1. Przedmiotem zamówienia pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich”. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi ww. zadania, a także współpracę z  Zamawiającym w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym z dokumentacją projektową, przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i  technologii, rozliczenia robot w oparciu o  umowne koszty ich realizacji oraz wykonania robót w  termie ustalonym w umowie.
 2. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie odpowiedzialny za:
  • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiORB,
  • wykonanie innych czynności, o których mowa w Opinie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 1 do SWZ.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty została w  Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu 102,12 KB (pdf) Pobierz załącznik
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 463,31 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia w spr. zam. publicznego 436,61 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 398,33 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załączniki nr 3-5 do SWZ 22,66 KB (docx) Pobierz załącznik
Pytania 605,31 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja SWZ 415,53 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 34,59 KB (pdf) Pobierz załącznik
info z sesji otwarcia 198,08 KB (pdf) Pobierz załącznik
Og┼éoszenie o wyborze-P 585,72 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyniku 56,45 KB (pdf) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
 • Stanowisko:Kierownik
 • Czas wytworzenia:04/03/2021
 • UdostępniającyMagdalena Nowicka
 • Stanowisko: Kierownik

Rejestr zmian