Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi ww. zadania, a także współpracę z Zamawiającym w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym z dokumentacją projektową, przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robot w oparciu o umowne koszty ich realizacji oraz wykonania robót w termie ustalonym w umowie. 2. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie odpowiedzialny za:  pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiORB,  wykonanie innych czynności, o których mowa w Opinie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy - Załącznik nr 1 do SWZ.
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia tryb podstawowy art.275 ust.1
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Ulica Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2021-02-19 do 2021-04-30
Termin składania ofert 2021-03-03 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.11.2021
Kod CPV 71247000-1
image_pdfimage_print

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu 104,94 KB (pdf) Pobierz załącznik
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 560,59 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia w spr. zam. publicznego 436,62 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 513,92 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załączniki nr 3-5 do SWZ 22,54 KB (docx) Pobierz załącznik
Kwota na finansowanie 179,93 KB (pdf) Pobierz załącznik
info z sesji otwarcia ofert 222,06 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenieo wyborze oferty-P 585,84 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyniku postępowania 56,88 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik
  • Czas wytworzenia:19/02/2021
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik

Rejestr zmian