Przedmiot zamówienia Diagnostyczne rozpoznanie podmiotów zatrudnienia socjalnego – druga fala badania
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Termin składania ofert 2020-11-17 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.63.2020
Kod CPV 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73110000-6 Usługi badawcze
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne', 'ankietowanie i statystyka
image_pdfimage_print

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania ilościowego w ramach projektu badawczego „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” POWR.02.05.00-00-0210/18 (dalej: Projekt), którego celem jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego, tj. Centrów i Klubów Integracji Społecznej, zwanych w dalszej części odpowiednio CIS i KIS oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Współpraca ta ma prowadzić do rozwijania w CIS i KIS zdolności do kształcenia kadr, mogących dostarczać na lokalnych rynkach usługi społeczne, oraz do rozwoju lokalnych rynków usług społecznych. 2. Cel projektu: opracowanie koncepcji, przetestowanie i wdrożenie modelu współpracy (KMW) między instytucjami zatrudnienia socjalnego (np. kluby integracji społecznej) a podmiotami świadczącymi usługi społeczne (np. spółdzielnie socjalne) w trzech obszarach: o Zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych (podmiotów ES). o Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej specjalizujących się w usługach społecznych. o Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

10 inf. z sesji otw. ofert 265,50 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 48,90 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze 446,50 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu 95,32 KB (pdf) Pobierz załącznik
SIWZ 19,69 MB (pdf) Pobierz załącznik
Załaczniki do SIWZ 514,83 KB (docx) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:PWSZ w Chełmie
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyDZP
  • Stanowisko: