Uchwały Senatu z 2023 roku

Lista uchwał podjętych przez
Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
w 2023 roku

CLXX  posiedzenie Senatu
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 18 grudnia 2023 r.
1. 1/CLXX/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

 

CLXIX  posiedzenie Senatu
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 25 września 2023 r.
1. 1/CLXIX/2023 w sprawie przeprowadzenia oceny funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2022/2023
2. 2/CLXIX/2023 w sprawie odwołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
3. 3/CLXIX/2023 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
4. 4/CLXIX/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 6/CXLIV/2020 w sprawie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
5. 5/CLXIX/2023 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych Chełmie
6. 6/CLXIX/2023 w sprawie programów studiów

 

CLXVIII  posiedzenie Senatu
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 8 września 2023 r.
1. 1/CLXVIII/2023 w sprawie programu studiów na kierunku Rolnictwo

 

CLXVII  posiedzenie Senatu
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
1. 1/CLXVII/2023 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na kierunek Położnictwo studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 oraz 2024/2025
2. 2/CLXVII/2023 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo

 

CLXVI  posiedzenie Senatu
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 26 czerwca 2023 r.

1. 1/CLXVI/2023 w sprawie Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
2. 2/CLXVI/2023 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
3. 3/CLXVI/2023 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2024/2025
4. 4/CLXVI/2023 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
5. 5/CLXVI/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 2/CXLI/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich (z późn. zm.)
6. 6/CLXVI/2023 w sprawie uchylenia uchwały nr 7/CXXX/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w  sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

 

CLXIV  posiedzenie Senatu
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 20 marca 2023 r.
1. 1/CLXIV/2023 w sprawie wniosku o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni
2. 2/CLXIV/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 8/CXLIV/2020 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
3. 3/CLXIV/2023 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
4. 4/CLXIV/2023 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo
5. 5/CLXIV/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
6. 6/CLXIV/2023 w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych

 

CLXV  posiedzenie Senatu
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
1. 1/CLXV/2023 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
2. 2/CLXV/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
3. 3/CLXV/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
4. 4/CLXV/2023 w sprawie Sprawozdania Rektora z realizacji „Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  na lata 2019-2025” za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
5. 5/CLXIV/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 1/CLX/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2023/2024 (z późn. zm.)
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian