27 stycznia 2022

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zatrudni pracownika na stanowisku „REFERENT TECHNICZNY” do pracy w Centrum Informatycznym PWSZ w Chełmie

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych od użytkowników, samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych IT.
 • Kompleksowe zarządzanie środowiskiem IT.
 • Pomoc przy serwisowaniu sprzętu i infrastruktury IT, a także przy instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania.
 • Zapewnienie potrzebnego wsparcia z zakresu IT dla poszczególnych działów.
 • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania struktury informatycznej.
 • Monitorowanie prawidłowego działania systemów teleinformatycznych i współpraca
  z administratorami sieci i serwerów.
 • Wsparcie i obsługa techniczna konferencji, spotkań, itp.
 • Propagowanie nowych rozwiązań z zakresu rozwoju systemów informatycznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne (informatyka lub kierunki pokrewne).
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w obszarze wsparcia IT.
 • Umiejętność obsługi, diagnozowania i naprawy sprzętu IT.
 • Praktyczna znajomość i umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft Windows 7/8.1/10/11.
 • Praktyczna znajomość i umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Linux w zakresie konfiguracji usług.
 • Praktyczna znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server
  i usług katalogowych Active Directory.
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu sieci komputerowych LAN i WAN.
 • Znajomość pakietu biurowego MS Office.
 • Dokładność, komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie, analityczne myślenie.
 • Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętności radzeniu sobie z niezaplanowanymi zadaniami).
 • Łatwość w nawiązywaniu pozytywnych relacji interpersonalnych oraz swobodę
  w kontaktach telefonicznych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowe umiejętnościami będą atutem:

 • Znajomość języka PL/SQL (w tym baza danych Oracle).
 • Znajomość języka PHP, HTML, CSS  oraz praktyczna obsługa i zarządzanie CMS-em (WordPress, Joomla).
 • Znajomość i wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi producentów: Cisco, HPE, Mikrotik, Ubiquiti, Fortinet, Cisco.
 • Znajomości systemów CCTV: Dahua, Hikvision.
 • Znajomości zagadnień związanych z hostingiem stron internetowych.
 • Znajomości protokołów poczty elektronicznej: POP, IMAP, Exchange.
 • Znajomości podstaw elektroniki oraz budowy sprzętu komputerowego.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytanie dokumentacji technicznej.
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku administratora systemów teleinformatycznych,
 • Prawa jazdy kat. B.

Oferujemy interesującą pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Oferty pracy (list motywacyjny, życiorys wraz ze zdjęciem oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO), należy składać do dnia 20-02-2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@pwsz.chelm.pl z dopiskiem „Rekrutacja referent techniczny – IT”.

PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (82) 565 88 95.
 2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
 3. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych
  wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane będą przetwarzane w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
 8. Wniesienie żądania usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie procesu rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 11. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną danych osobowych, określa RODO.

Załączniki

Ogłoszenie o pracę referent techniczy IT 235,67 KB (pdf) Pobierz załącznik
klauzula-zgody-ADM-06-2019 186,68 KB (pdf) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Dział Kadr
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:27/01/2022
 • Udostępniający
 • Stanowisko:

Rejestr zmian