Przedmiot zamówienia Usługa szkoleniowa obejmująca przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu EQUATOR
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
image_pdfimage_print

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu EQUATOR w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z029/18-00 z dnia 06.06.2019 r. 2) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, stanowiących załączniki do niniejszego Rozeznania rynku. Ofertę należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54; 22-100 Chełm, budynek Rektoratu, pokój 112 lub przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, w terminie do dnia: 14 października 2020 r. do godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte/odczytane w dniu: 14 października 2020 r. o godz. 12:15 w pok. nr 205 w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Zaproszenie.do.skladania.ofert 448,82 KB (pdf) Pobierz załącznik
Opis przedmiotu zamówienia (1) 226,13 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – formularz oferty – wzór (1) 63,24 KB (docx) Pobierz załącznik
UMOWA Nr 202,31 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:09/10/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych