Przedmiot zamówienia Rozeznanie rynku na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Elektrotechnika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
image_pdfimage_print

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Elektrotechnika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 z przedmiotów: Nr części Nazwa przedmiotu Rok studiów i symbol kierunku Liczba godzin wykładów Liczba godzin ćwicz./labor. Suma godzin w semestrze Wymagany tytuł/st. nauk. 1. Kompatybilność elektromagnetyczna Elek IV 15 – 15 Prof. 2. Elektronika I Elek II 60 – 60 Dr hab. 3. Zabezpieczenia i automatyka elektroenergetyczna Elek IV 15 15 30 Mgr inż. 4. Podstawy elektroenergetyki Elek III – 15 15 Mgr inż. 8. Ofertę należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54; 22-100 Chełm, budynek Rektoratu, pokój 112 lub przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, w terminie do dnia: 21.09.2020 r. do godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte/odczytane w dniu: 21.09.2020 r. o godz. 12:15 w pok. nr 205.

Załączniki

Elektrotechnika 1,45 MB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 – Formularz oferty (4)K-ZP.251.B.98.2020 (1) 21,36 KB (docx) Pobierz załącznik
Umowa zlecenia 09.2020 nowa(1) Wz├│r K-ZP.251.B.99.2020 (1) 27,35 KB (docx) Pobierz załącznik
Dane Pracowników zatrudnionych w ramach umowy cywilno-1 (1) 14,56 KB (docx) Pobierz załącznik
oświadczenie zleceniobiorcy 2019 nowy wz├│r-1 (1) 45,00 KB (doc) Pobierz załącznik
Informacja z sesji otwarcia ofert – Elektrotechnika 449,77 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zawiadomienie o wyborze- Elektrotechnika 535,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:14/09/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych