Przedmiot zamówienia Przebudowa budynku dydaktycznego w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Publikacja Od 2020-10-20 do 2021-02-28
Termin składania ofert 2020-11-04 12:00:00
Kod CPV 44212400-3 Ścianki palowe
45000000-7 Roboty budowlane
45232460-4 Roboty sanitarne
45262610-0 Kominy przemysłowe
45262700-8 Przebudowa budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
image_pdfimage_print

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku dydaktycznego PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 52 polegająca na wykonaniu prac w zakresie budowlanym, elektrycznym, sanitarnym oraz wentylacyjnym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera kompletna dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej  wsparcie dla obszaru zdrowia  Działanie nr 5.3.

Załączniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 51,86 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 630,23 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu 356,21 KB (pdf) Pobierz załącznik
Opis przedmiotu zamówienia 9,01 MB (zip) Pobierz załącznik
Pytania 1 553,10 KB (pdf) Pobierz załącznik
sesja otw. ofert 654,47 KB (pdf) Pobierz załącznik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 523,88 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY K-ZP.251.55.2020 77,85 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3 – wzór umowy 588,82 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:PWSZ w Chełmie
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyDZP
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

Brak zmian dla tego wpisu.