Zarządzenia Rektora z 2024 roku

Spis zarządzeń 2024
Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

 

 

Data i numer zarządzenia Tytuł zarządzenia
2 stycznia 2024
1/2024
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków
15 stycznia 2024
2/2024
w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów
17 stycznia 2024
3/2024
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia studentom kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, Edycja I
25 stycznia 2024
4/2024
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie – edycja V
25 stycznia 2024
5/2024
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
25 stycznia 2024
6/2024
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
25 stycznia 2024
7/2024
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
25 stycznia 2024
8/2024
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych realizowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie
5 lutego 2024
9/2024
w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
5 lutego 2024
10/2024
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o Florence Nightingale
16 lutego 2024
11/2024
w sprawie wprowadzenia Regulaminu X Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego – „Sprawdź siebie”
23 lutego 2024
12/2024
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
26 lutego 2024
13/2024
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej (z późn. zm.)
26 lutego 2024
13/2024
w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry dydaktycznej w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej PANS w Chełmie”
4 marca 2024
15/2024
w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu- edycja piąta”
13 marca 2024
16/2024
w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
13 marca 2024
17/2024
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie za rok 2024
8 kwietnia 2024
18/2024
w sprawie ustanowienia w dniu 10 kwietnia 2024 r. godzin wolnych od zajęć
10 kwietnia 2024
19/2024
w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.)
15 kwietnia 2024
20/2024
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia procedur projakościowych oraz Zespołu ds. ewaluacji jakości kształcenia
17 kwietnia 2024
21/2024
w sprawie zmiany Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
19 kwietnia 2024
22/2024
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu fotograficznego „GRAMY W ZIELONE-krajobraz, fauna i flora Lubelszczyzny, Edycja trzecia”
19 kwietnia 2024
23/2024
w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
19 kwietnia 2024
24/2024
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych
6 maja 2024
25/2024
w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2024/2025
6 maja 2024
26/2024
w sprawie kompetencji cyfrowych niezbędnych do rejestracji w systemie IRK, wymaganych od kandydatów na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
6 maja 2024
27/2024
w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na rok akademicki 2024/2025
6 maja 2024
28/2024
w sprawie ustalenia terminarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2024/2025
9 maja 2024
29/2024
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie od roku akademickiego 2024/2025
9 maja 2024
30/2024
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie od roku akademickiego 2024/2025
9  maja 2024
31/2024
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie od roku akademickiego 2024/2025
9 maja 2024
32/2024
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chemie w roku akademickim 2024/2025
9 maja 2024
33/2024
w sprawie ustalenia wysokości kaucji za miejsce w Domu Studenckim PANS w Chełmie
9 maja 2024
34/2024
w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PANS w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian