Przedmiot zamówienia Zapytanie o cenę - usługi edukacyjne w zakresie programu MBA (Executive Master of Business Administration) dla jednego pracownika PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
image_pdfimage_print

1) Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne w zakresie programu MBA (Executive Master of Business Administration) dla jednego pracownika PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z102/17-00 z dnia 2018-04-26. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod główny: CPV 80000000-9 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 3) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony w ogłoszeniu sposób wykonania zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty 2,79 MB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze oferty 602,48 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załacznik nr 2 – formularz oferty – wzór 64,46 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 216,15 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:08/10/2019
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych