Przedmiot zamówienia Usługi edukacyjne w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym 2020/2021
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
image_pdfimage_print

1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. 3. Praktyki zawodowe z poszczególnych przedmiotów powinny być realizowane zgodnie z obowiązującym w Uczelni programem kształcenia i planem zajęć na oddziałach tematycznie zgodnych z planowanymi zajęciami. 4. Zamówienie zostało podzielone na 33 części. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub kilka części zamówienia oraz na wybraną liczbę grup w ramach jednej części 5. Ofertę należy złożyć do dnia 18.09.2020 r. do godz. 1200 w Kancelarii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54, 22 –100 Chełm, pokój 112. 6. Otwarcie ofert nastąpi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie ul. Pocztowa 54 w pokoju nr 205 w dniu 18.09.2020 r. o godz. 1215.

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia (1) 312,75 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu (2) 4,62 MB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – Formularz oferty-1 K-ZP.251.B.97.2020 28,50 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3 – Wykaz osób – wzór-1 K- ZP.251.B.97.2020 19,63 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 4 – wzór umowy praktyki-1 K-ZP.251.B.97.2020 198,18 KB (pdf) Pobierz załącznik
informacja z sesji otwarcia ofert 533,60 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze ofert 5,91 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:10/09/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych