Przedmiot zamówienia Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów w ramach specjalności Mechanika lotnicza kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz lotniczych szkoleń teoretycznych dla studentów PWSZ w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia usługi społeczne
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Termin składania ofert 2020-11-20 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.62.2020
Kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
image_pdfimage_print

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów w ramach specjalności Mechanika lotnicza kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz lotniczych szkoleń teoretycznych dla studentów PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (63 części).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa o charakterze społecznym według załącznika XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do dyrektywy 2014/825/UE.

Załączniki

01 Ogłoszenie 8,35 MB (pdf) Pobierz załącznik
02 Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 338,37 KB (pdf) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – wzór 48,00 KB (doc) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 3 – formularz cenowy i wykaz osób 259,00 KB (doc) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 4 – oświadczenie – wzór 19,18 KB (docx) Pobierz załącznik
06 Załączniki nr 5a, 5b – wzory umów 8,23 MB (pdf) Pobierz załącznik
07 sesja otwarcia ofert 2,37 MB (pdf) Pobierz załącznik
08 Ogłoszenie – wybór oferty, unieważnienie 4,78 MB (pdf) Pobierz załącznik
09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2,63 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:PWSZ w Chełmie
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyDZP
  • Stanowisko: