Przedmiot zamówienia Usługa szkoleniowa obejmująca przeprowadzenie szkoleń z zakresu programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPortal
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
image_pdfimage_print

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca przeprowadzenie szkoleń z zakresu programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPortal w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z029/18-00 z dnia 06.06.2019 r. Część 1 – szkolenie podstawowe z zakresu programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPortal – dla 3 pracowników CSI PWSZ w Chełmie. Część 2 – szkolenie zaawansowane z zakresu programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPortal – dla 3 pracowników CSI PWSZ w Chełmie. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania o cenę. Ofertę należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54; 22-100 Chełm, budynek Rektoratu, pokój 112 lub przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, w terminie do dnia: 19 października 2020 r. do godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte/odczytane w dniu: 19 października 2020 r. o godz. 12:15 w pok. nr 205 w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Załączniki

Zaproszenie.do.skladania.ofert 452,57 KB (pdf) Pobierz załącznik
Opis przedmiotu zamówienia – część 1 235,94 KB (pdf) Pobierz załącznik
Opis przedmiotu zamówienia – część 2 235,93 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – formularz oferty – wzór (1) 63,68 KB (docx) Pobierz załącznik
UMOWA Nr – wzór 205,29 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:09/10/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych