Przedmiot zamówienia Rozeznanie rynku na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
image_pdfimage_print

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 z przedmiotów: Nr części Nazwa przedmiotu Rok studiów i symbol kierunku Liczba godzin wykładów Liczba godzin ćwicz./la. Liczba grup Suma godzin w semestrze Wymagany tytuł/st. nauk. 1. Strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym II Pm epw 15 15 2 45 dr hab. 2. Pedagogika przedszkolna II PiW 30 45 1 45 dr hab. 3. Strategie edukacji muzycznej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej II Pm epw – 15 2 30 mgr 4. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej I Ped 15 30 2 60 dr hab. 5. Pedagogika ogólna I P. mgr 15 30 2 60 dr hab. 6. Pedagogika ogólna I PiW 15 30 1 30 dr hab.

8. Ofertę należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54; 22-100 Chełm, budynek Rektoratu, pokój 112 lub przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, w terminie do dnia: 02.10.2020 r. do godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte/odczytane w dniu: 02.10.2020 r. o godz. 12:15 w pok. nr 205. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (7) K-ZP.251.B.106.2020 21,68 KB (docx) Pobierz załącznik
Umowa – wzór 27,39 KB (docx) Pobierz załącznik
Oświadczenie zleceniobiorcy 2019 nowy wz├│r-1 45,00 KB (doc) Pobierz załącznik
Dane Pracowników zatrudnionych w ramach umowy cywilno-1 14,56 KB (docx) Pobierz załącznik
Zaproszenie- Pedagogika 1,63 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:29/09/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych