Przedmiot zamówienia Renowacja i odbudowa elewacji budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2020-07-03 do 2020-10-03
Termin składania ofert 2020-07-28 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.32.2020
Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
image_pdfimage_print

1.         Przedmiotem zamówienia jest renowacja wschodniej i zachodniej elewacji budynku PWSZ                        w Chełmie przy ul. Pocztowej 54.

Zakres prac obejmuje czyszczenie poprzez piaskowanie wszystkich elementów wapienno piaskowych (gzymsów, bonii, naczółków, attyki itp.) ze wszystkich warstw farby. Odbicie tynków zdegradowanych, usuniecie tynków wtórnych, wzmocnienie gzymsów w miejscach utraty spójności z podłożem, wykonanie iniekcji spajających i gruntowania. Wykonanie i malowanie tynków zewnętrznych profili ciągnionych, tynków bonii oraz elementów sztukatorskich z dbałością o odtworzenie oryginalnej powierzchni tynków.  Czyszczenie chemiczne oraz impregnacja murów gładkich przeznaczone do cegły zabytkowej. Wymiana uszkodzonych cegieł i spoin. Czyszczenie, naprawa oraz malowanie obróbki blacharskiej. Uszczelnienie na stykach murów z ościeżnicami okien i parapetów oraz wykonanie pozostałych czynności wynikających z załączonego przedmiaru prac.

Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie położonych przy ul. Pocztowej 54 i 54a to zespół dawnej Technicznej Szkoły Kolejowej zlokalizowany u podnóża zabytkowego zespołu katedralnego greckokatolickiego Góry Chełmskiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr A85/568 z dnia 29 grudnia 1971 r.

Ponadto zespół ten położony jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B 1 ustalonej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm.

Wszelkie prace i roboty przy obiekcie położonym w obszarze objętym ochroną konserwatorską wymagają akceptacji programu prac konserwatorskich właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej.

Załączniki

02 SIWZ 17,47 MB (pdf) Pobierz załącznik
08 Ogłoszenie – zmiana 1,12 MB (pdf) Pobierz załącznik
07 modyfikacja SIWZ 17.07.2020 209,95 KB (pdf) Pobierz załącznik
06 wyjaśnienia SIWZ 17.07.2020 156,69 KB (pdf) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 3 – wzór umowy 480,09 KB (pdf) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY 35,24 KB (docx) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – Przedmiar 991,52 KB (pdf) Pobierz załącznik
01 Ogłoszenie 4,80 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Krzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko:Specjalista ds. Administracyjnych
  • Czas wytworzenia:03/07/2020
  • UdostępniającyKrzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych