Przedmiot zamówienia Przygotowanie podręcznika do symulacji medycznej, bazy scenariuszy symulacyjnych oraz aplikacji wspomagającej nauczanie, w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo”
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
image_pdfimage_print

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie podręcznika do symulacji medycznej, bazy scenariuszy symulacyjnych oraz aplikacji wspomagającej nauczanie, w ramach projektu w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 3) Zamówienie podzielone jest na 3 części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Część 1 – przygotowanie podręcznika do symulacji medycznej. Część 2 – przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych. Część 3 – aplikacja wspomagająca nauczanie.

Załączniki

02 zaproszenia.do.skladania.ofert – MODYFIKACJA 500,47 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 250,61 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – formularz oferty – wzór 65,95 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3 – wzór umowy 531,80 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zaproszenie do złożenia oferty (1) 3,16 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:14/07/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych