Przedmiot zamówienia Przygotowanie Ekspertyzy w zakresie dedykowanych treści nauczania metodą symulacji medycznej
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
image_pdfimage_print

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Ekspertyzy w zakresie dedykowanych treści nauczania metodą symulacji medycznej, w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo”” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ekspertyza powinna rekomendować treści nauczania dla poszczególnych roczników studiów zgodnie z realizowanym programem studiów z uwzględnieniem możliwości propozycji i połączenia różnych form symulacji. Jej celem będzie właściwe określenie jakie efekty kształcenia w ramach jakiego przedmiotu oraz tematu medycznego mają służyć realizowaniu treści programowych za pomocą metod symulacji medycznej w różnych formach realizacji. Ekspertyza dotyczyć będzie spójności programu rozwojowego, symulacji, scenariuszy zajęć dla dedykowanych treści z zachowaniem pełnej zgodności z programem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Załączniki

informacja z sesji otwarcia 205,84 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze 369,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:09/07/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych