Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie praktyk zawodowych z przedmiotów Podstawy pielęgniarstwa oraz Zarządzanie w pielęgniarstwie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2020/2021 semestr letni
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia tryb podstawowy art.275 ust.1
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo lubelskie
Ulica Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2021-03-25 do 2021-06-30
Termin składania ofert 2021-04-08 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.26.2021
image_pdfimage_print

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2020/2021 semestr letni.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na siedem części.

Opis części zamówienia:

Część nr 1: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa –  120 godzin dla 7 grup.

Część nr 2: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa –  120 godzin dla 8 grup.

Część nr 3: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa –  120 godzin dla 8 grup.

Część nr 4: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie –  20 godzin dla 7 grup.

Część nr 5: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie –  20 godzin dla 7 grup.

Część nr 6: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie –  20 godzin dla 7 grup.

Część nr 7: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie –  20 godzin dla 7 grup.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia oraz na dowolna liczbę grup w ramach części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z części zawarty została w  Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

Załączniki

Ogłoszenie no zamówieniu 131,72 KB (pdf) Pobierz załącznik
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 413,51 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia w spr. zam. publicznego 365,36 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia_OP 278,31 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załączniki nr 3-5 do SWZ 27,59 KB (docx) Pobierz załącznik
info z sesji otwarcia 134,21 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o unieważnieniu 177,32 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyborze oferty 266,41 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyniku postępowania 98,31 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik
  • Czas wytworzenia:25/03/2021
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik

Rejestr zmian