Przedmiot zamówienia Dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Termin składania ofert 2020-10-14 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.43.2020
Kod CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe
31682200-2 Panele przyrządowe
33100000-1 Urządzenia medyczne
33124000-5 Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000-2 Meble medyczne
34152000-7 Symulatory szkoleniowe
35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
image_pdfimage_print

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3. 2. Zakres zamówienia obejmuje 19 zadań: Zadanie nr 1 Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego – 1 szt. Zadanie nr 2 Wysokiej klasy symulator dziecka – 1 szt. Zadanie nr 3 Wysokiej klasy symulator noworodka – 1 szt. Zadanie nr 4 Fantomy i sprzęt do sali z zakresu symulacji ALS i BLS Zadanie nr 5 Zaawansowane fantomy pielęgnacyjne – 3 szt. Zadanie nr 6 Trenażery i fantomy – 22 szt. Zadanie nr 7 Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego Zadanie nr 8 Inkubator otwarty – 1 szt. Zadanie nr 9 Respirator – 1 szt. Zadanie nr 10 Defibrylatory – 2 szt. Zadanie nr 11 Aparatura medyczna – 7 szt. Zadanie nr 12 Panele medyczne – 2 szt. Zadanie nr 13 Łóżka szpitalne i domowe – 6 szt. Zadanie nr 14 Meble i wyposażenie medyczne Zadanie nr 15 Wózki reanimacyjne – 3 szt. Zadanie nr 16 Zestaw do nauki przemieszczenia pacjentów – 1 szt. Zadanie nr 17 Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 szt. Zadanie nr 18 Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów – 1 szt. Zadanie nr 19 Zestawy drobnego sprzętu medycznego – 6 szt.

Załączniki

inf. z sesji otw. ofert 220,79 KB (pdf) Pobierz załącznik
JEDZ 82,53 KB (zip) Pobierz załącznik
Modyfikacja SIWZ 423,36 KB (pdf) Pobierz załącznik
ogłoszenie – wybór oferty 3,26 MB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 149,81 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2 381,75 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu – MODYFIKACJA 70,08 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu (1) 405,66 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie_unieważnienie_12 575,81 KB (pdf) Pobierz załącznik
OGŁSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 485,82 KB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 1 5,52 MB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 2 14,28 MB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 3 686,04 KB (pdf) Pobierz załącznik
SIWZ 18,30 MB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 1,15 MB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 6 – umowa wzór 267,80 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załączniki nr 2-5 do SIWZ 82,17 KB (docx) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:PWSZ w Chełmie
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyDZP
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

Brak zmian dla tego wpisu.