Przedmiot zamówienia Dostawa pomocy dydaktycznych dla studentów specjalności Mechanika lotnicza PWSZ w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2020-06-26 do 2020-09-26
Termin składania ofert 2020-07-10 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.30.2020
Kod CPV 31153000-3 Prostowniki
34144440-4 Piaskarki
43811000-1 Szlifierki do drewna
44512000-2 Różne narzędzia ręczne
image_pdfimage_print
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i urządzeń stanowiących pomoce dydaktyczne dla studentów specjalności Mechanika lotnicza PWSZ w Chełmie, w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie zajęć praktycznych do potrzeb rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia mechaników lotniczych”.

Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z umową nr MNiSW/2020/237/DIR/DID
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Załączniki

02 SIWZ 11,75 MB (pdf) Pobierz załącznik
12 Ogłoszenie – wybór oferty 551,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
11 Inf. z sesji otw. ofert 549,55 KB (pdf) Pobierz załącznik
10 Ogłoszenie – zmiana 368,73 KB (pdf) Pobierz załącznik
09 Zał. 1 – Opis przedm. zam. po modyfikacji 154,02 KB (pdf) Pobierz załącznik
08 modyfikacja SIWZ 02.07.2020 706,84 KB (pdf) Pobierz załącznik
07 wyjaśnienia SIWZ 02.07.2020 1,87 MB (pdf) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 4 – umowa wzór 302,84 KB (pdf) Pobierz załącznik
01 Ogłoszenie 4,28 MB (pdf) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 152,27 KB (pdf) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY 34,06 KB (docx) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 11,41 KB (xlsx) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Krzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko:Specjalista ds. Administracyjnych
  • Czas wytworzenia:26/06/2020
  • UdostępniającyKrzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych