Przedmiot zamówienia Dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – II edycja
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2020-09-15 do 2020-12-31
Termin składania ofert 2020-09-28 00:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.49.2020
Kod CPV 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
image_pdfimage_print

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Zakres zamówienia: Zadanie nr 1 Zestaw aparatury łączeniowej z uwzględnieniem podzespołów elektronicznych Zadanie nr 2 Urządzenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii rolnej, chemii organicznej z elementami biochemii oraz do Laboratorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie Zadanie nr 3 Wzorce wraz z konserwacją i kalibracją układów pomiarowych Aparatu do oznaczania zawartości siarki Antek Multitek by PAC model – VS, do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii rolnej, chemii organicznej z elementami biochemii Zadanie nr 4 Wieczysta, sieciowa licencja edukacyjna na stanowiska oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD oraz manipulator 3D Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z umową nr MNiSW/2020/237/DIR/DID z dnia 16 kwietnia 2020 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty 604,33 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o unieważnieniu – część 3 547,97 KB (pdf) Pobierz załącznik
inf. z sesji otw. ofert 199,21 KB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 2 561,32 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu_modyfikacja_2 371,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja_SIWZ_2 422,90 KB (pdf) Pobierz załącznik
Modyfikacja_SIWZ 422,26 KB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 1 569,57 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu_MODYFIKACJA 368,97 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 4 – umowa wzór 231,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
07 Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 15,29 KB (xlsx) Pobierz załącznik
SIWZ 12,42 MB (pdf) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY 34,35 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 229,10 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zamówieniu 6,22 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:15/09/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych