Przedmiot zamówienia Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w Chełmie – II edycja
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2020-05-13 do 2020-08-13
Termin składania ofert 2020-05-25 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.21.2020
Kod CPV 30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30232140-7 Plotery
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
image_pdfimage_print
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w Chełmie.

Dostawy materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wniesieniem tonerów do miejsca wskazanego przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były fabrycznie nowe, pochodziły z bieżącej produkcji i posiadały min. 12 miesięczny okres przydatności licząc od dnia dostawy,
a ponadto by były dostarczone w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń, do których dany artykuł jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i nazwą producenta.

Zamawiane materiały eksploatacyjne mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość nie przekroczy całkowitej wartości oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Załączniki

05 Załącznik nr 3 – formularz cenowy 46,00 KB (xls) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY 32,83 KB (docx) Pobierz załącznik
02 SIWZ 13,09 MB (pdf) Pobierz załącznik
12 Ogłoszenie o zaw. umowy 598,69 KB (pdf) Pobierz załącznik
11 Ogłoszenie – wybór oferty 871,91 KB (pdf) Pobierz załącznik
10 inf. z sesji otw. ofert 899,56 KB (pdf) Pobierz załącznik
09 wyjaśnienia SIWZ 21.05.2020 491,43 KB (pdf) Pobierz załącznik
08 Ogłoszenie – zmiana 414,26 KB (pdf) Pobierz załącznik
01 Ogłoszenie 4,59 MB (pdf) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 251,30 KB (pdf) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 4 – wzór umowy 204,08 KB (pdf) Pobierz załącznik
07 modyfikacja SIWZ 20.05.2020 659,43 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Krzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko:Specjalista ds. Administracyjnych
  • Czas wytworzenia:13/05/2020
  • UdostępniającyKrzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych