Przedmiot zamówienia Dostawa benzyny lotniczej WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 60.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2020-07-07 do 2020-10-07
Termin składania ofert 2020-07-24 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.31.2020
Kod CPV 09131100-7 Naftowe paliwa lotnicze
image_pdfimage_print
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę benzyny lotniczej WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 60.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie.

Część zamówienia (30.000 litrów) realizowana jest w ramach projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie – na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Załączniki

02 SIWZ 13,94 MB (pdf) Pobierz załącznik
01 Ogłoszenie 5,06 MB (pdf) Pobierz załącznik
08 Ogłoszenie – zmiana 388,19 KB (pdf) Pobierz załącznik
07 Modyfikacja SIWZ (09.07.2020 r.) 713,93 KB (pdf) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 4 – wzór umowy 308,23 KB (pdf) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 3 – formularz cenowy 78,50 KB (doc) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY 77,96 KB (docx) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 222,68 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Krzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko:Specjalista ds. Administracyjnych
  • Czas wytworzenia:07/07/2020
  • UdostępniającyKrzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych