Przedmiot zamówienia Dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100LL (bez akcyzy) w ilości 200.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Termin składania ofert 2021-01-15 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.65.2020
Kod CPV 09131100-7 Naftowe paliwa lotnicze
image_pdfimage_print

1.    Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę benzyny lotniczej AVGAS 100LL  (bez akcyzy) w ilości 200.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie.

Część zamówienia (40.000 litrów) realizowana jest w ramach projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie – na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Załączniki

01 Ogłoszenie 5,02 MB (pdf) Pobierz załącznik
02 SIWZ 13,81 MB (pdf) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 223,34 KB (pdf) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY 78,33 KB (docx) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 3 – formularz cenowy 79,00 KB (doc) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 4 – wzór umowy 308,06 KB (pdf) Pobierz załącznik
07 Unieważnienie 673,36 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:PWSZ w Chełmie
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyDZP
  • Stanowisko: