Przedmiot zamówienia Dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100LL (bez akcyzy) w ilości 200.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie – II edycja
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia tryb podstawowy art.275 ust.1
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo lubelskie
Powiat m. Chełm
Ulica Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2021-02-19 do 2021-05-19
Termin składania ofert 2021-03-08 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.05.2021
Kod CPV 09131100-7
image_pdfimage_print
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę benzyny lotniczej AVGAS 100LL (bez akcyzy)
    w ilości 200.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie.

Część zamówienia (40.000 litrów) realizowana jest w ramach projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie – na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Załączniki

01 Ogłoszenie 80,10 KB (pdf) Pobierz załącznik
02 SWZ 3,80 MB (pdf) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 224,88 KB (pdf) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – wzór 92,50 KB (doc) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 79,50 KB (doc) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 4 – wykaz dostaw 61,78 KB (docx) Pobierz załącznik
07 Załącznik nr 5 – oświadczenie – wzór 61,99 KB (docx) Pobierz załącznik
08 Załącznik nr 6- projektowane postanowienia umowy 435,44 KB (pdf) Pobierz załącznik
09 Wyjaśnienia SWZ 01.03.2021 2,05 MB (pdf) Pobierz załącznik
10 Modyfikacja SWZ 01.03.2021 217,52 KB (pdf) Pobierz załącznik
11 Załącznik nr 4 – wykaz dostaw po modyfikacji 311,19 KB (pdf) Pobierz załącznik
12 Załącznik nr 6- projektowane postanowienia umowy po modyfikacji 434,25 KB (pdf) Pobierz załącznik
13 Informacja o kwocie 137,79 KB (pdf) Pobierz załącznik
14 sesja otwarcia ofert 162,00 KB (pdf) Pobierz załącznik
15 ogłoszenie- wybór oferty 385,38 KB (pdf) Pobierz załącznik
16 Ogłoszenie o wyniku post. 54,83 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Krzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko:Specjalista ds. Administracyjnych
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyKrzysztof Łopuszyński
  • Stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Rejestr zmian