Zarządzenia Rektora z 2015 roku

Spis zarządzeń 2015
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data zarządzenia

Numer i tytuł zarządzenia

5 stycznia 2015 r.

1/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu poetyckiego ,,Powiedz mi, jak mnie kochasz…”

5 stycznia 2015 r.

2/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2012 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5 stycznia 2015 r.

3/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego w PWSZ w Chełmie

5 stycznia 2015 r.

4/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu II Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

2 lutego 2015 r.

5/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej
Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

23 marca 2015 r.

6/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu plastycznego „Moja praca”

23 marca 2015 r.

7/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ortograficznego Dyktando Chełmskie

24 marca 2015 r.

8/2015 w sprawie podróży służbowych pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

30 kwietnia 2015 r.

9/2015 w sprawie weryfikacji efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

30 kwietnia 2015 r.

10/2015 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2015/2016

30 kwietnia 2015 r.

11/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się
o przyjęcie na studia w roku akademickim 2015/2016

30 kwietnia 2015 r.

12/2015 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

30 kwietnia 2015 r.

13/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

8 czerwca 2015 r.

14/2015 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6 lipca 2015 r.

15/2015 w sprawie wysokości opłat za  usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6 lipca 2015 r.

16/2015 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

16 lipca 2015 r.

17/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2015/2016

20 lipca 2015 r.

18/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3 sierpnia 2015 r.

19/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

21 września 2015 r.

20/2015w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016

22 września 2015

21/2015 w sprawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej

22 września 2015

22/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2015 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2015/2016

28 września 2015

23/2015 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 września 2015

24/2015 w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia odbywane przez cudzoziemców

28 września 2015

25/2015 w sprawie zmiany zarządzenia o wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 września 2015

26/2015 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 września 2015

27/2015 w sprawie dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów

28 września 2015

28/2015 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

28 września 2015

29/2015 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Technologie wytwarzania wspomagane technikami laserowymi i ich wpływ na konstytuowanie stereometrii powierzchni

28 września 2015

30/2015 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Dokładność zautomatyzowanych systemów obróbkowych i spawalniczych wspomaganych robotami przemysłowymi

28 września 2015

31/2015 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Modelowanie i symulacja procesów technologicznych wytwarzania oraz właściwości nowoczesnych materiałów kompozytowych

28 września 2015

32/2015 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Diagnostyka stanu i procesu z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych stosowanych w praktyce przemysłowej

30 października 2015

33/2015 w sprawie zmiany wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016

16 listopada 2015

34/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2015 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16 listopada 2015

35/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej . „Łzy i rojenia, kwiaty, marzenia – daruję ci” – Siergiej Jesienin w 120. rocznicę urodzin Poety

17 listopada 2015

36/2015 w sprawie opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

23 listopada 2015

37/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu: „Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie”

30 listopada 2015

38/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Edycja Trzecia

11 grudnia 2015

39/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

11 grudnia 2015

40/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 51/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 11:49:35 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg
  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 11:37:48 przez Leszek Zadrąg