Zarządzenia Rektora z 2011 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2011 roku

 

 • Zarządzenie nr 1/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 2/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 3/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 4/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 5/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 6/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 7/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 8/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 • Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2010 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulaminie dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011
 • Zarządzenie nr 10/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2008 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulaminie dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołów do spraw opracowania projektu zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 11/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na Ex libris (graficzny znak własnościowy) Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 12/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za kursy dokształcające
 • Zarządzenie nr 13/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej
 • Zarządzenie nr 15/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 16/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
 • Zarządzenie nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 marca 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 19/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych
 • Zarządzenie nr 20/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Chełmie
 • Zarządzenie nr 21/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji rekrutacyjnych
 • Zarządzenie nr 22/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2011/2012
 • Zarządzenie nr 23/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 24/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
 • Zarządzenie nr 26/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji rekrutacyjnych
 • Zarządzenie nr 27/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 28/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 29/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie szkolenia komputerowego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzanie nr 30/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
 • Zarządzenie nr 31/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
 • Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia Zmian i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 33/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 34/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 35/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • Zarządzenie nr 36/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzanie nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 38/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 39/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wzorów umów o warunkach opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych
 • Zarządzenie nr 40/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opłaty za wydania legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych
 • Zarządzenie nr 41/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Powołania Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 42/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u beneficjenta PO KL oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w beneficjenta PO KL
 • Zarządzenie nr 43/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad sprawowania kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 44/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 45/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz oceny ryzyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
  w Chełmie
 • Zarządzenie nr 46/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Slawistyki
 • Zarządzenie nr 47/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełm
 • Zarządzenie nr 48/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych
 • Zarządzenie nr 49/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ustanowienia Dnia Rektorskiego
 • Zarządzenie nr 50/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Zarządzenie nr 51/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez studentów studiów stacjonarnych
 • Zarządzenie nr 52/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 53/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
 • Zarządzenie nr 54/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 55/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 56/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 • Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Wytwarzający / odpowiadający:
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:
 • Udostępniający
 • Stanowisko:

Rejestr zmian

 • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 11:36:04 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg