Zarządzenia Rektora z 2010 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2010 roku

 

 • Zarządzenie nr 1/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko-plastycznego „Wiele czyni, kto wiele kocha – Jadwiga Młodowska – wychowawca nauczycieli
 • Zarządzenie nr 2/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu MOJA KARTKA WIELKANOCNA
 • Zarządzenie nr 3/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu na grafikę komputerową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie V Edycja 2010
 • Zarządzenie nr 4/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych
 • Zarządzenie nr 5/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie Konkursu Matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego
 • Zarządzenie nr 6/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu recytatorskiego literatury obcojęzycznej „LIVING WORD 2010
 • Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 8/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzenie nr 9/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 10/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie Konkursu na najlepszą aplikację komputerową stworzoną w ramach pracy dyplomowej
 • Zarządzenie nr 11/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu konkursu orograficznego Dyktando Chełmskie
 • Zarządzenie nr 12/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzenie nr 13/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2010/2011
 • Zarządzenie nr 14/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji rekrutacyjnych
 • Zarządzenie nr 15/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zasad Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 17/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
 • Zarządzenie nr 18/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze dokonywania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze dokonywania jednorazowych zakupów z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 20/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 21/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 22/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 23/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
 • Zarządzenie nr 24/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zasad wymiany studentów oraz pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach programu Erasmus
 • Zarządzenie nr 25/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzenie nr 26/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzenie nr 27/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011
 • Zarządzenie nr 28/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 września 2010 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 29/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe w roku akademickim 2010/2011
 • Zarządzanie nr 30/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 września 2010 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 31/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2007 w sprawie opłat za usługi biblioteczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 32/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • Zarządzenie nr 33/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 34/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Przyznawania Stypendiów w Ramach Kształcenia Zleconego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 35/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Stosunków Międzynarodowych
 • Zarządzenie nr 36/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzanie nr 37/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia
 • Zarządzenie nr 38/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek za godziny ponad wymiarowe nauczycieli akademickich
 • Zarządzenie nr 39/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie nr 40/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Zarządzenie nr 41/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do celów umarzania kredytów i pożyczek studenckich
 • Zarządzenie nr 42/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 43/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
 • Zarządzenie nr 44/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Raportów Samooceny na Kierunku Elektrotechnika oraz na Kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 45/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
 • Zarządzenie nr 46/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2009 w spawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi
 • Zarządzenie nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia weksla in blanco
 • Zarządzenie nr 49/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 50/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
 • Zarządzenie nr 51/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Zarządzenie nr 53/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2008 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołów do spraw opracowania projektu zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Wytwarzający / odpowiadający:
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:
 • Udostępniający
 • Stanowisko:

Rejestr zmian

 • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 11:35:38 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg