Uchwały Senatu z 2022 roku

Lista uchwał podjętych przez
Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
w 2022 roku

CLVI  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 lutego 2022 r.
1. 1/CLVI/2022 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe
2. 2/CLVI/2022 w sprawie realizacji kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli
3. 3/CLVI/2022 w sprawie Programu ponadprogramowych praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia – II edycja

 

CLVII  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 21 marca 2022 r.
1. 1/CLVII/2022 w sprawie wniosku o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni
2. 2/CLVII/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 8/CXLIV/2020 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
3. 3/CLVII/2022 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn
4. 4/CLVII/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 2/CL/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2022/2023
5. 5/CLVII/2022 w sprawie zmiany uchwał w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

CLVIII  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

1. 1/CLVIII/2022 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CLVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CLVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. 4/CLVIII/2022 w sprawie zmiany programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe
5. 5/CLVIII/2022 w sprawie zmiany programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia
6. 6/CLVIII/2022 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn

 

CLIX  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 maja 2022 r.
1. 1/CLIX/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 2/CL/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2022/2023 (z późn. zm.)
2. 2/CLIX/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 1/CLII/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Dietetyka i żywienie zbiorowe – studia pierwszego stopnia oraz na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

 

3. 3/CLIX/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

CLX  posiedzenie Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Chełmie z dnia 27 czerwca 2022 r.
1. 1/CLX/2022 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2023/2024
2. 2/CLX/2022 w sprawie sprawozdania z realizacji Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na lata 2019-2025
3. 3/CLX/2022 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
4. 4/CLX/2022 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika
5. 5/CLX/2022 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Matematyka stosowana

 

CLXI  posiedzenie Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Chełmie z dnia 15 lipca 2022 r.
1. 1/CLXI/2022 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia organizacyjne
2. 2/CLXI/2022 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na rok akademicki 2022/2023 oraz 2023/2024
3. 3/CLXI/2022 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn

 

CLXII  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 września 2022 r.
1. 1/CLXII/2022 w sprawie przeprowadzenia oceny funkcjonowania Uczelni

w roku akademickim 2021/2022

2. 2/CLXII/2022 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
3. 3/CLXII/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 8/CXLIV/2020 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
4. 4/CLXII/2022 w sprawie utworzenia Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym
5. 5/CLXII/2022 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
6. 6/CLXII/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 1/CLX/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 27 czerwca 2022 r.  w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2023/2024
7. 7/CLXII/2022 w sprawie programów studiów

 

CLXIII  posiedzenie Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Chełmie z dnia 19 grudnia 2022 r.
1. 1/CLXIII/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 8/CXLIV/2020 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian