Uchwały Senatu z 2021 roku

Lista uchwał podjętych przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
w 2021 roku

 

CXLIX  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
1. 1/CXLIX/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXLIX/2021 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

CL  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 13 maja 2021 r.
1. 1/CL/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr 2/CXLII/2020 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2021/2022
2. 2/CL/2021 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2022/2023
3. 3/CL/2021 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

CLI  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
z dnia 15 czerwca 2021 r.
1. 1/CLI/2021 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia organizacyjne
2. 2/CLII/2021 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
3. 3/CLI/2021 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe
4. 4/CLI/2021 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
5. 5/CLI/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 10/XCVIII/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia kursów specjalistycznych
6. 6/CLI/2021 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Psychologia biznesu i komunikacji
7. 7/CLI/2021 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

 

CLII  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 6 sierpnia 2021 r.

1. 1/CLII/2021  w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Dietetyka i żywienie zbiorowe – studia pierwszego stopnia oraz na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023
2. 2/CLII/2021 w sprawie Programu ponadprogramowych praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia
3. 3/CLII/2021 w sprawie realizacji kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli
4. 4/CLII/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uczelni

 

CLIII  posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 2 września 2021 r.

1. 1/CLIII/2021 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Matematyka
2. 2/CLIII/2021 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia

 

CLIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 27 września 2021 r.

1. 1/CLIV/2021 w sprawie przeprowadzenia oceny funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2020/2021
2. 2/CLIV/2021 w sprawie programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
3. 3/CLIV/2021 w sprawie programów studiów pierwszego drugiego stopnia na kierunku Pedagogika
4. 4/CLIV/2021 w sprawie programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
5. 5/CLIV/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 2/CXLI/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich
6. 6/CLIV/2021 w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych

 

CLV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
z dnia 29 listopada 2021 r.
1. 1/CLV/2021 w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Uczelni
2. 2/CLV/2021 w sprawie przekształcenia Instytutu Nauk Rolniczych w Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie
3. 3/CLV/2021 w sprawie utworzenia Katedry Rolnictwa i Katedry Dietetyki
4. 4/CLV/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uczelni
5. 5/CLV/2021 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian