Uchwały Senatu z 2020 roku

Lista uchwał podjętych przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2020 roku

 

CXXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 stycznia 2020 r.
1. 1/CXXXVIII/2020 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
2. 2/CXXVIII/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021
3. 3/CXXXVIII/2020 w sprawie Studiów podyplomowych w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

CXXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 12 marca 2020 r.
1. 1/CXXXIX/2020 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXXXIX/2020 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

CXL posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 marca 2020 r.
1. 1/CXL/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora
2. 2/CXL/2020 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe
3. 3/CXL/2020 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika
4. 4/CXL/2020 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika
5. 5/CXL/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 4/XLII/2007 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

CXLI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 r.
1. 1/CXLI/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXLI/2020 w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich

 

CXLII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 maja 2020 r.
1. 1/CXLII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXLII/2020 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2021/2022

 

CXLIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 lipca 2020 r.
1. 1/CXLIII/2020 w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich
2. 2/CXLIII/2020 w sprawie opinii Senatu dotyczącej pełnienia funkcji kierowniczej – Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CXLIII/2020 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
4. 4/CXLIII/2020 w sprawie studiów podyplomowych

 

CXLIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
1. 1/CXLIV/2020 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXLIV/2020 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CXLIV/2020 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. 4/CXLIV/2020 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/CXLIV/2020 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6. 6/CXLIV/2020 w sprawie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
7. 7/CXLIV/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
8. 8/CXLIV/2020 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

CXLV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 września 2020 r.
1. 1/CXLV/2020 w sprawie przeprowadzenia oceny funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2019/2020
2. 2/CXLV/2020 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni
3. 3/CXLV/2020 w sprawie programów studiów

 

CXLVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 16 grudnia 2020 r.
1. 1/CXLVI/2020 w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na kadencję 2021-2024
2. 2/CXLVI/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego  Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CXLVI/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. 4/CXLVI/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 3/CXIV/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów

 

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-03-23 @ 11:45:28 [aktualna wersja] przez Mariusz Maciuk
  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:31:46 przez Leszek Zadrąg