Uchwały Senatu z 2019 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

CXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.
1. 1/CXXVII/2019 w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie
2. 2/CXXVII/2019 w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Uczelni
3. 3/CXXVII/2019 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

CXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 marca 2019 r.
1. 1/CXXVIII/2019 w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXXVIII/2019 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CXXVIII/2019 w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 – 2021
4. 4/CXXVIII/2019 w sprawie kursów języka polskiego
5. 5/CXXVIII/2019 w sprawie „Programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”
6. 6/CXXVIII/2019 w sprawie programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna
7. 7/CXXVIII/2019 w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

 

CXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2019 r.
1. 1/CXXIX/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXXIX/2019 w sprawie kursów

 

CXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2019 r.
1. 1/CXXX/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018
2. 2/CXXX/2019 w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
3. 3/CXXX/2019 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
4. 4/CXXX/2019 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
5. 5/CXXX/2019 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
6. 6/CXXX/2019 w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”
7. 7/CXXX/2019 w sprawie zasad opracowywania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020
8. 8/CXXX/2019 w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
9. 9/CXXX/2019 w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

 

CXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r.

1.

1/CXXXI/2019

w sprawie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2.

2/CXXXI/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

3.

3/CXXXI/2019

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

 

CXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018

3.

3/CXXXII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXXXII/2019

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 czerwca 2019 r.

1.

1/CXXXIII/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIII/2019

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXIII/2019

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

4.

4/CXXXIII/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXXIII/2019

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Pedagogiki

6.

6/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXIII/2019

w sprawie kandydowania do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

8.

8/CXXXIII/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

9.

9/CXXXIII/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

10.

10/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Translatoryka stosowana

11.

11/CXXXIII/2019

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji Dyspozytor Lotniczy

 

CXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 lipca 2019 r.

1.

1/CXXXIV/2019

w sprawie efektów kształcenia oraz programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXXIV/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2019 r.

1.

1/CXXXV/2019

w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXXV/2019

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXXV/2019

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

4.

4/CXXXV/2019

w sprawie dostosowania programów studiów

5.

5/CXXXV/2019

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXXV/2019

w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXXXV/2019

w sprawie zbycia obligacji skarbowych

8.

8/CXXXV/2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

9.

9/CXXXV/2019

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

10.

10/CXXXV/2019

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

 

CXXXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 października 2019 r.

1. 1/CXXXVI/2019 w sprawie Strategii Uczelni na lata 2019-2025
2. 2/CXXXVI/2019 w sprawie Ośrodka Szkolenia Personelu Pokładowego
3. 3/CXXXVI/2019 w sprawie zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości 

 

CXXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 18 listopada 2019 r.

1. 1/CXXXVII/2019 w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXXXVII/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CXXXVII/2019 w sprawie Studiów podyplomowych w zakresie logopedii

Załączniki

PWSZ_w_Chelmie_Zal_1_Program_studiow 4,55 MB (pdf) Pobierz załącznik
uchwala 3_CXXX_2019 4,05 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian