Uchwały Senatu z 2013 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte
w 2013 roku

 

LXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2013 r.
1. 1/LXXVIII/2013 w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2013
2. 2/LXXVIII/2013 w sprawie wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. 3/LXXVIII/2013 w sprawie utworzenia kierunku Pielęgniarstwo
4. 4/LXXVIII/2013 w sprawie utworzenia kierunku Ratownictwo medyczne
5. 5/LXXVIII/2013 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 
LXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 kwietnia 2013 r.
1. 1/LXXIX/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/LXXI/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego
2. 2/LXXIX/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/LXXIX/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Resocjalizacja
i Socjoterapia
4. 4/LXXIX/2013 w sprawie utworzenia kursu dokształcającego
5. 5/LXXIX/2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
   
LXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 27 maja 2013 r.
1. 1/LXXX/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2012
2. 2/LXXX/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę kredytu pomostowego
3. 3/LXXX/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu
4. 4/LXXX/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
5. 5/LXXX/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
6. 6/LXXX/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
7. 7/LXXX/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
8. 8/LXXX/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
9. 9/LXXX/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
10. 10/LXXX/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
11. 11/LXXX/2013 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
12. 12/LXXX/2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2014/2015
13. 13/LXXX/2013 w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2013/2014
14. 14/LXXX/2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym imienia Włodzimierza Hnatiuka
w Tarnopolu
15. 15/LXXX/2013 w sprawie utworzenia kursu dokształcającego
16. 16/LXXX/2013 w sprawie zamiany nieruchomości
17. 17/LXXX/2013 w sprawie planu studiów i programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo
 
LXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 czerwca 2013 r.
1. 1/LXXXI/2013 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2013 
2. 2/LXXXI/2013 w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
w roku akademickim 2013/2014
3. 3/LXXXI/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 9/LXXIV/2012 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia oraz usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie
4. 4/LXXXI/2013 w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia
5. 5/LXXXI/2013 w sprawie likwidacji Katedry Historii w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
6. 6/LXXXI/2013 w sprawie likwidacji Katedry Germanistyki w ramach Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 
LXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2013 r.
1. 1/LXXXII/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie kadencji 2013 – 2017
2. 2/LXXXII/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/LXXXII/2013 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
4. 4/LXXXII/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/LXXXII/2013 w sprawie potwierdzenia osiągnięć w pracy naukowej i zawodowej
6. 6/LXXXII/2013 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu
7. 7/LXXXII/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
8. 8/LXXXII/2013 w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2013/2014
9. 9/LXXXII/2013 w sprawie planów studiów i programów kształcenia
10. 10/LXXXII/2013 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia
11. 11/LXXXII/2013 w sprawie przyjęcia oceny efektów kształcenia
12. 12/LXXXII/2013 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13. 13/LXXXII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2013
14. 14/LXXXII/2013 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
15. 15/LXXXII/2013 w sprawie efektów kształcenia oraz planów i programów zajęć nieobjętych planem studiów i programem kształcenia
16. 16/LXXXII/2013 w sprawie utworzenia domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
17. 17/LXXXII/2013 W sprawie efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia
o profilu ogólno akademickim na kierunku Matematyka
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 

 

LXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 16 grudnia 2013 r.
1. 1/LXXXIII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2013 
2. 2/LXXXIII/2013 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2013
3. 3/LXXXIII/2013 w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2014
4. 4/LXXXIII/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
5. 5/LXXXIII/2013 w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów
6. 6/LXXXIII/2013 w sprawie planu studiów i programu kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Matematyka 
7. 7/LXXXIII/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 9/LXXIV/2012 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia oraz usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:27:05 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg