Uchwały Senatu z 2011 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte w 2011 roku

 

LXII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXII/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
 • Uchwała nr 2/LXII/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego
 • Uchwała nr 3/LXII/2011 w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej
 • Uchwała nr 4/LXII/2011 w sprawie przekształcenia Instytutu NaukTechnicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 5/LXII/2011 w sprawiezmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 6/LXII/2011 w sprawie zawarcia umowy najmu

 

 

LXIII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 lutego 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXIII/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Uczelni Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
 • Uchwała nr 2/LXIII/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni
 • Uchwała nr 3/LXIII/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”
 • Uchwała nr 4/LXIII/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 5/LXIII/2011 w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się  o przyjęcia na studia w roku akademickiem 2011/2012
 • Uchwała nr 6/LXIII/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 7/LXIII/2011 w sprawie zawarcia umowy z Katolickim Uniwersystetem w Ruzomberoku

 

LXIV posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 maja 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXIV/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2010
 • Uchwała nr 2/LXIV/2011 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
 • Uchwała nr 3/LXIV/2011 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2012/2013
 • Uchwała nr 4/LXIV/2011 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Państowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 5/LXIV/2011 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia
 • Uchwała nr 6/LXIV/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 7/LXIV/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 8/LXIV/2011 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzeniu studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 9/LXIV/2011 w sprawie zmiany nieruchomości

 

LXV posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXV/2011 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rok 2011
 • Uchwała nr 2/LXV/2011 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
 • Uchwała nr 3/LXV/2011 w sprawie zmiany silników samolotowych
 • Uchwała nr 4/LXV/2011 w sprawie zawarcia umowy z Politechniką w Koszycach
 • Uchwała nr 5/LXV/2011 w sprawie zawarcia umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
 • Uchwała nr 6/LXV/2011 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

 

 

LXVI posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXVI/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 2/LXVI/2011 w sprawie planów studiów i programów nauczania
 • Uchwała nr 3/LXVI/2011 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 4/LXVI/2011 w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2011/2012
 • Uchwała nr 5/LXVI/2011 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Neofilologii
 • Uchwała nr 6/LXVI/2011 w sprawie utworzenia w ramachInstytutu Neofilologii Katedry Slawistyki oraz powołania jej kierownika
 • Uchwała nr 7/LXVI/2011 w sprawie powołania Kierownika Katedry Germanistyki
 • Uchwała nr 8/LXVI/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 9/LXVI/2011 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zadowowej w Chełmie
 • Uchwała nr 10/LXVI/2011 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk , zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
 • Uchwała nr 11/LXVI/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/XLVI/2008 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów
 • Uchwała nr 12/LXVI/2011 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na lata 2012-2020

 

 

LXVII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 grudnia 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXVII/2011 w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 2/LXVII/2011 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2011
 • Uchwała nr 3/LXVII/2011 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2011
 • Uchwała nr 4/LXVII/2011 w sprawie projektu „Labolatorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”
 • Uchwała nr 5/LXVII/2011 w sprawie powołania Kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych
 • Uchwała nr 6/LXVII/2011 w sprawie zawarcia porozumienia i współpracy naukowo-dydaktycznej z Państowym Uniwersystetem Agrarnym w Grodnie
 • Uchwała nr 7/LXVII/2011 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Wydziałem Mechaniki i Matematyki Państowego Uniwersystetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie
 • Wytwarzający / odpowiadający:
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:
 • Udostępniający
 • Stanowisko:

Rejestr zmian

 • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:25:36 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg