Uchwały Senatu z 2010 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte w 2010 roku

 

LVII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 marca 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LVII/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
 • Uchwała nr 2/LVII/2010 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Uchwała nr 3/LVII 2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 4/LVII 2010 w sprawie utworzenia kierunku Ekonomia
 • Uchwała nr 5/LVII 2010 w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia
 • Uchwała nr 6/LVII 2010 w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2010/2011
 • Uchwała nr 7/LVII/2010 w sprawie utworzenia kierunku Geodezja i kartografia

 

LVIII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 maja 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2009
 • Uchwała nr 2/LVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2010
 • Uchwała nr 3/LVIII/2010” w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2011/2012
 • Uchwała nr 4/LVIII/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 • Uchwała nr5/LVIII/2010 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

 

LIX posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 czerwca 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LIX/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Uchwała nr 2/LIX/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 3/LIX/2010 w sprawie utworzenia kursów dokształcających
 • Uchwała nr 4/LIX/2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie na Słowacji
 • Uchwała nr 5/LIX/2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem imienia Iwana Franki we Lwowie na Ukrainie
 • Uchwała nr 6/LIX/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 7/LIX/2010 w sprawie zawarcia umowy najmu

 

LX posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LX/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 2/LX/2010 w sprawie planów studiów i programów nauczania
 • Uchwała nr 3/LX/2010 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 4/LX/2010 w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2010/2011
 • Uchwała nr 5/LX/2010 w sprawie utworzenia Katedry Stosunków Międzynarodowych w ramach Instytutu Neofilologii
 • Uchwała nr 6/LX/2010 w sprawie powołania kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych
 • Uchwała nr 7/LX/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 8/LX/2010 w sprawie podziału zysku finansowego za rok 2009
 • Uchwała nr 9/LX/2010 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczenie usług edukacyjnych
 • Uchwała nr 10/LX/2010 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponad wymiarowych
 • Uchwała nr 11/LX/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 3/LVII/2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 12/LX/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

LXI posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20 grudnia 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXI/2010 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2010
 • Uchwała nr 2/LXI/2010 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2010
 • Uchwała nr 3/LXI/2010 w sprawie uruchomienia nowych specjalności oraz specjalizacji kształcenia
 • Uchwała nr 4/LXI/2010 w sprawie zmian w planie studiów i programie nauczania na kierunku Stosunki międzynarodowe
 • Uchwała nr 5/LXI/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
 • Uchwała nr 6/LXI/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 2/LVII/2010 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Uchwała nr 7/LXI/2010 w sprawie zaopiniowania „Raportu samooceny kierunku Elektrotechnika” oraz „Raportu samooceny kierunku Budownictwo
 • Uchwała nr 8/LXI/2010 w sprawie zmiany planów i programów studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 9/LXI/2010 w sprawie zawarcia umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
 • Wytwarzający / odpowiadający:
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:
 • Udostępniający
 • Stanowisko:

Rejestr zmian

 • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:24:57 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg