Uchwały Rady Uczelni z 2023 roku

Lista uchwał podjętych przez
Radę Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
w 2023 roku

 

XXX Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 9 lutego 2023 r.
1. 1/XXX/2023 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
2. 2/XXX/2023 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

 

XXXI  Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
1. 1/XXXI/2023 w sprawie Sprawozdania finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie za rok 2022
2. 2/XXXI/2023 w sprawie Sprawozdania Rektora z realizacji „Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  na lata 2019-2025” za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian