Uchwały Rady Uczelni z 2023 roku

Lista uchwał podjętych przez
Radę Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
w 2023 roku

 

XXX Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 9 lutego 2023 r.
1. 1/XXX/2023 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
2. 2/XXX/2023 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

 

XXXI  Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
1. 1/XXXI/2023 w sprawie Sprawozdania finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie za rok 2022
2. 2/XXXI/2023 w sprawie Sprawozdania Rektora z realizacji „Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  na lata 2019-2025” za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 

XXXII Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Chełmie z dnia 23 czerwca 2023 r.
1. 1/XXXII/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie za rok 2022
2. 2/XXXII/2023 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2023
3. 3/XXXII/2023 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

 

XXXIII Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Chełmie z dnia 19 października 2023 r.
1. 1/XXXIII/2023 w sprawie kredytu obrotowego
2. 2/XXXIII/2023 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XXXIV Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Chełmie z dnia 14 listopada 2023 r.
1. 1/XXXIV/2023 w sprawie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego

 

XXXV Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Chełmie z dnia 5 grudnia 2023 r.
1. 1/XXXV/2023 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
2. 2/XXXV/2023 w sprawie zbycia obligacji skarbowych

 

XXXVI Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Chełmie z dnia 28  grudnia 2023 r.
1. 1/XXXVI/2023 sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2023 rok
2. 2/XXXVI/2023 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2024
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian