Uchwały Rady Uczelni z 2022 roku

Lista uchwał podjętych przez
Radę Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
w 2022 roku

XXVI Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 21 lipca 2022 r.
1. 1/XXVI/2022 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XXV Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
z dnia 14 czerwca 2022 r.
1. 1/XXV/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2021
2. 2/XXV/2022 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zasadniczego Uczelni
3. 3/XXV/2022 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2022
4. 4/XXV/2022 w sprawie sprawozdania z realizacji Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na lata 2019-2025

 

XXIV Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

1. 1/XXIV/2022 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/XXIV/2022 w sprawie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2021

 

XXIV Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
1. 1/XXIV/2022 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/XXIV/2022 w sprawie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2021

 

XXIII Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 10 lutego 2022 r.
1. 1/XXIII/2022 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
2. 2/XXIII/2022 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian