Uchwały Rady Uczelni z 2021 roku

Lista uchwał podjętych przez
Radę Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
w 2021 roku

XIV Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 18 lutego 2021 r.
1. 1/XIV/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/XIV/2021 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XV Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 26 marca 2021 r.
1. 1/XV/2021 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XVI Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
1. 1/XVI/2021 w sprawie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2020

 

XVII Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 22 czerwca 2021 r.

1. 1/XVII/2021 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/XVII/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2020

 

XVIII Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 27 lipca 2021 r.

1. 1/XVIII/2021 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XIX Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

1. 1/XIX/2021 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XX Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 16 września 2021 r.

1. 1/XX/2021 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XXI Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

1. 1/XXI/2021 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XXII Posiedzenie Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
z dnia 28 grudnia 2021 r.

1. 1/XXII/2021 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian