Uchwały Rady Uczelni z 2020 roku

Lista uchwał podjętych przez

Radę Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2020 roku

 

V Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 marca 2020 r.
1. 1/V/2020 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
2. 2/V/2020 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/V/2020 w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. 4/V/2020 w sprawie kierunku studiów Dietetyka i żywienie zbiorowe
5. 5/V/2020 w sprawie kierunku studiów Pedagogika

 

VI Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 marca 2020 r.
1. 1/VI/2020 w sprawie wskazania kandydata na Rektora

 

VII Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2020 r.
1. 1/VII/2020 w sprawie w sprawie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2019
2. 2/VIII/2020 w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok

 

VIII Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 czerwca 2020 r.
1. 1/VIII/2020 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2020
2. 2/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2019
3. 3/VIII/2020 w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie
4. 4/VIII/2020 w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora PWSZ w Chełmie

 

IX Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2020 r.
1. 1/IX/2020 w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi PWSZ w Chełmie

 

X Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 października 2020 r.
1. 1/X/2020 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XI Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 13 listopada 2020 r.
1. 1/XI/2020 w sprawie kredytu obrotowego
2. 2/XI/2020 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

XII Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 grudnia 2020 r.
1. 1/XII/2020 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2021 i 2021 
2. 2/XII/2020 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
3. 3/XII/2020 w sprawie zmniejszenia sumy hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomości położonej przy ul. Nowy Świat 3 w Chełmie

 

XIII Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 grudnia 2020 r.
1. 1/XIII/2020 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/XIII/2020 w sprawie sprawozdania z realizacji Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na lata 2019-2025
3. 3/XIII/2020 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni
4. 4/XIII/2020 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian